26.4.16

Chuyên cung cấp ống lớn Bình Minh, Hoa Sen cho công trình

Chuyên cung cấp ống lớn Bình Minh, Hoa Sen cho công trình

Đây là hình ảnh ống BM 315x15mm giao cho công trình

DSC_0028.jpg